ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19) Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 6/19.03.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.               […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  1/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 2.3.2019 και λήγει στις 12.3.2019 Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 101 – ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 102 – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 103 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 104 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Γιαννιτσά) Κ ωδικός θέσης […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/19)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 3/29.01.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.                       […]

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 4/2018

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει 12.12.2018 και λήγει στις 21.12.2018. Συνολικά οι πίνακες: 401 ΠΕ Διοικητικών 402 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 403 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Κεντρικά 404 ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Τομέας Αξιού 405 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Τομέας Αξιού 406 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Τομέα Υπογείου Δικτύου Γιαννιτσών 407 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τομέας Αξιού 409 ΥΕ Υδρονομέων Τομέας Αλιάκμονα 410 […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 4/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη: Το άρθρ. 46 τουν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α ́) Την υπ’ αριθ. 10931/21-2-2018 (ΑΔΑ: 7Χ7ΗΟΠ1Υ-ΛΥΒ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σεσυνδυασμό με την 23/30.10.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και […]

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει σήμερα 15.06.2018 και λήγει στις 24.06.2018. Συνολικά οι πίνακες: 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (1) 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (3) 202 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1) 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (3) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3)  

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών. (Νέα Φάση Β’ – 2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)” Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/2018)

Ανακοίνωση Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων πατήστε εδώ Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ […]