ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  3/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων  είναι: για τις θέσεις με κωδικούς     303, 305, 307, 308, 309 και 310  από  1 έως 10 Ιουνίου για τις θέσεις με κωδικούς     301, 302, 304 και 306 από  4 έως 13 Ιουνίου Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 301 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ Κωδικός θέσης 302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/19)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/19) Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 11/8.05.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.             […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  2/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 20.4.2019 και λήγει στις 30.4.2019 Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 201 ΠΕ Γεωτεχνικών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 202 – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 203 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 204 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Γιαννιτσά) Κ ωδικός θέσης 205 – ΤΕ […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/19) Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 6/19.03.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.               […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  1/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 2.3.2019 και λήγει στις 12.3.2019 Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 101 – ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 102 – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 103 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 104 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Γιαννιτσά) Κ ωδικός θέσης […]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/19)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά. Έχοντας υπόψη 1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) 2.     Την υπ’ αριθ. 1152/14-01-2019 (ΑΔΑ: Ω2Υ0ΟΡ1Υ-87Σ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 3/29.01.2019  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.                       […]

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών. (Νέα Φάση Β’ – 2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)» Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)» Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 29 MAIOY 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). […]

«Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αριθ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, τηλ. 23940 22325) από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).  

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]