ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 1/16-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H […]

Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, σ τραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ . Ο . Ε . Β . – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2018 )

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας και υδροδοτούνται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα.  

2017_1752 – Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος GRADER

Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 20/08-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μελέτη του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά καταδεικνύει Τη μείωση κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση Φ/Β στα αρδευτικά αντλιοστάσια. Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΓΟΕΒ) στις 28.9.2017, συμμετείχε  στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο φωτοβολταϊκών παγκοσμίως EUPVSEC 2017 στο Amsterdam  (Ευρωπαϊκό συνέδριο και έκθεση φωτοβολταϊκών και ηλιακής ενέργειας) ( http://www.photovoltaic-conference.com/). Για περισσότερα πατήστε […]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Ο ΓΟΕΒ προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα που θα πραγματοποιηθεί στις 7.9.2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € πλέον […]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2017 Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2017 θα εξυπηρετήσουν τριάντα ένα (31) συστηματικά δίκτυα, τρία (3) πρόχειρα, μία ομάδα […]