ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 1/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων […]

«Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αριθ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, τηλ. 23940 22325) από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).  

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)”   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ: 317,120 στρ.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 23/2017 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία(η με α.π 14861//158 /16-1-2018 άδεια διενέργειας δημοπρασίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ)  για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία που βρίσκονται έναντι ΣΑΑΚ (αρμοδιότητας Τομέα Γ.Ο.Ε.Β. Αξιού):  ΣΑΑΚ Μ. Μοναστηρίου, Ν. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 1/16-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H […]

Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, σ τραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ . Ο . Ε . Β . – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2018 )

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας και υδροδοτούνται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα.  

2017_1752 – Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος GRADER

Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 20/08-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μελέτη του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά καταδεικνύει Τη μείωση κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση Φ/Β στα αρδευτικά αντλιοστάσια. Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΓΟΕΒ) στις 28.9.2017, συμμετείχε  στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο φωτοβολταϊκών παγκοσμίως EUPVSEC 2017 στο Amsterdam  (Ευρωπαϊκό συνέδριο και έκθεση φωτοβολταϊκών και ηλιακής ενέργειας) ( http://www.photovoltaic-conference.com/). Για περισσότερα πατήστε […]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Ο ΓΟΕΒ προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα που θα πραγματοποιηθεί στις 7.9.2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € πλέον […]