Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη οικονομικότερη προσφορά , για την προμήθεια 2 υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 40.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη […]

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗλΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007 για τις προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Κεντρικής […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 400 KVA ΚΑΙ 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 630 ΚVA

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (8) Μετασχηματιστών Ισχύος 400 ΚVA και (1) Μετασχηματιστή Ισχύος 630 ΚVA , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 60.000 €, με το Φ.Π.Α, θα γίνει στις 13 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη οικονομικότερη προσφορά , για την προμήθεια 3 υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 135.000 €, χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα […]

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά […]

Διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου. Η δημοπρασία θα γίνει στις 16/2/2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 πμ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, […]

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14/2/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ  ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 412,030 στρ.   Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία (αρμοδιότητας Τομέα […]