Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά […]

Διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου. Η δημοπρασία θα γίνει στις 16/2/2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 πμ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, […]

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14/2/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ  ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 412,030 στρ.   Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία (αρμοδιότητας Τομέα […]

Κανονισμοί Άρδευσης

KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2016 θα εξυπηρετήσουν 31 συστηματικά δίκτυα, 3 πρόχειρα, μία ομάδα παραγωγών και 5 περιοχές εκτός δικτύων της […]

Εκλογή αιρετών μελών στο ΔΣ του ΓΟΕΒ για τη διετία 2016 – 2018

01/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν, υπό την αιγίδα της Π.Κ.Μ., στις 31/8/2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αλεξάνδρειας, μεταξύ των αντιπροσώπων των Τ.Ο.Ε.Β. που υπάγονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού για την εκλογή δύο αιρετών μελών με τους αντιπροσώπους τους στο Διοικητικό του Συμβούλιο, αναδείχθηκαν οι εξής: Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ Κανάκας […]

Εκλογές για ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΟΕΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκλογές για ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά   Ο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Β.Δ. 195/63, καλεί τους προέδρους και τους αντιπροσώπους των ΤΟΕΒ της περιοχής του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του […]

«ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ» & ΓΟΕΒ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και πρόσθετης εξυπηρέτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους συναλλασσομένους, προέβη στην προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής συναλλαγών (POS) στο σύνολο της περιοχής δραστηριοποίησής του, με σκοπό την ευχερέστερη και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση εξόφληση των αρδευτικών εισφορών, ανταποδοτικών τελών και λοιπών οφειλών […]