Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.Ημ/νια: 18/06/2015 11:26:29Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω8ΔΤ46ΨΧΛΗ-ΚΗ6 Source: Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής

Θέμα: Συγκρότηση ΕπιτροπήςΗμ/νια: 20/08/2015 10:34:49Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 77ΚΦ46ΨΧΛΗ-ΔΛ8 Source: Διαύγεια

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)».

Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)».Ημ/νια: 29/09/2015 09:05:05Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΚΚΕ46ΨΧΛΗ-ΨΚ3 Source: Διαύγεια

Περίληψη διακήρυξης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»Ημ/νια: 07/05/2015 12:53:50Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΩΠΑ46ΨΧΛΗ-ΒΦΖ Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».Ημ/νια: 29/09/2015 08:51:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΜΖΞ46ΨΧΛΗ-9ΜΟ Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)».Ημ/νια: 19/09/2016 09:13:18Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΙΟΠ46ΨΧΛΗ-1Ρ3 Source: Διαύγεια