Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)”

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)”Ημ/νια: 30/12/2016 11:19:55Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΚ8Ι46ΨΧΛΗ-Ρ0Χ Source: Διαύγεια

Περί του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)» α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.

Θέμα: Περί του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)» α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.Ημ/νια: 19/09/2016 09:01:32Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΗ3Π46ΨΧΛΗ-ΝΟ5 Source: Διαύγεια

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)”

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)”Ημ/νια: 30/12/2016 11:08:19Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω4ΦΓ46ΨΧΛΗ-ΑΜΟ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4Ημ/νια: 18/06/2015 11:32:59Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΔ9Β46ΨΧΛΗ-Β5Λ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 10:24:56Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΕ7346ΨΧΛΗ-ΕΦΜ Source: Διαύγεια