Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή.

Θέμα: Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή.Ημ/νια: 05/10/2015 12:24:48Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 65ΛΗ46ΨΧΛΗ-Π5Ν Source: Διαύγεια

Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.

Θέμα: Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.Ημ/νια: 29/04/2015 08:48:38Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΠΚΟ46ΨΧΛΗ-ΥΝΑ Source: Διαύγεια

Ανάκληση απόφασης κατακύρωσης και εκ νέου κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».

Θέμα: Ανάκληση απόφασης κατακύρωσης και εκ νέου κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».Ημ/νια: 25/06/2015 14:57:17Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 71ΓΠ46ΨΧΛΗ-8Δ0 Source: Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΗμ/νια: 20/04/2015 12:58:38Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΖΥΝ46ΨΧΛΗ-Γ99 Source: Διαύγεια

Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.

Θέμα: Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.Ημ/νια: 26/06/2015 08:10:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7Η7Ε46ΨΧΛΗ-ΘΙΩ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση δαπανών Νοεμβρίου 2014Ημ/νια: 10/09/2015 11:14:39Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΛΟ346ΨΧΛΗ-ΣΣΠ Source: Διαύγεια