«Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2016)”»

Θέμα: «Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2016)”»Ημ/νια: 19/08/2016 08:37:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΛΧΨ46ΨΧΛΗ-6ΒΕ Source: Διαύγεια

Επικαιροποίηση κατακύρωσης αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4.

Θέμα: Επικαιροποίηση κατακύρωσης αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4.Ημ/νια: 30/06/2015 11:08:16Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΞΓΖ46ΨΧΛΗ-ΒΞΚ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 11:00:02Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΩΘΖ46ΨΧΛΗ-Ρ5Τ Source: Διαύγεια

Απόφαση για δωρεά.

Θέμα: Απόφαση για δωρεά.Ημ/νια: 10/08/2016 09:10:05Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΘ9Τ46ΨΧΛΗ-ΞΓΘ Source: Διαύγεια

Συγχώνευση και ανασύνθεση επιτροπών Ι. Εκδίκασης ενστάσεων & εξέτασης αποζημιώσεων και ΙΙ. Προμηθειών και εργασιών με απευθείας ανάθεση

Θέμα: Συγχώνευση και ανασύνθεση επιτροπών Ι. Εκδίκασης ενστάσεων & εξέτασης αποζημιώσεων και ΙΙ. Προμηθειών και εργασιών με απευθείας ανάθεσηΗμ/νια: 30/06/2015 15:37:12Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6Λ1Ν46ΨΧΛΗ-Μ15 Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 10:44:32Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΓΨ146ΨΧΛΗ-5ΩΣ Source: Διαύγεια