Αίτημα για δωρεά.

Θέμα: Αίτημα για δωρεά.Ημ/νια: 19/10/2015 11:08:22Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΟΝΥ46ΨΧΛΗ-0Δ3 Source: Διαύγεια

Κατακύρωση ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για τη προμήθεια ενός μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα

Θέμα: Κατακύρωση ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για τη προμήθεια ενός μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέαΗμ/νια: 15/07/2015 12:17:42Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΙΣΗ46ΨΧΛΗ-ΒΓΖ Source: Διαύγεια

Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλίας για το στραγγιστικό αντλιοστάσιο Α3 με τη συμφερότερη προσφορά.

Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλίας για το στραγγιστικό αντλιοστάσιο Α3 με τη συμφερότερη προσφορά.Ημ/νια: 06/11/2015 13:38:20Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 75ΝΕ46ΨΧΛΗ-617 Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου (pick up), μονής καμπίνας 4×2

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου (pick up), μονής καμπίνας 4×2Ημ/νια: 12/05/2015 12:51:30Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7Ν1Π46ΨΧΛΗ-ΞΒΑ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.Ημ/νια: 11/08/2015 12:49:45Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 639Υ46ΨΧΛΗ-ΣΟΛ Source: Διαύγεια