Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».Ημ/νια: 06/11/2015 08:16:22Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΓΒΥ46ΨΧΛΗ-ΨΣΚ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Απριλίου 2016.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Απριλίου 2016.Ημ/νια: 14/07/2016 09:36:18Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΓΩΛ46ΨΧΛΗ-ΓΗΓ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014Ημ/νια: 10/09/2015 11:36:21Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΑΛΓ46ΨΧΛΗ-Ο6Ξ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Μαρτίου 2016.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Μαρτίου 2016.Ημ/νια: 14/07/2016 09:27:48Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω1Υ746ΨΧΛΗ-ΧΚΡ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»Ημ/νια: 05/06/2015 10:06:36Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΟΖ746ΨΧΛΗ-Ω5Γ Source: Διαύγεια