Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)”

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)”Ημ/νια: 30/12/2016 11:08:19Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω4ΦΓ46ΨΧΛΗ-ΑΜΟ Source: Διαύγεια

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)”

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)”Ημ/νια: 30/12/2016 11:19:55Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΚ8Ι46ΨΧΛΗ-Ρ0Χ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Μαρτίου 2016.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Μαρτίου 2016.Ημ/νια: 14/07/2016 09:27:48Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω1Υ746ΨΧΛΗ-ΧΚΡ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Απριλίου 2016.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Απριλίου 2016.Ημ/νια: 14/07/2016 09:36:18Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΓΩΛ46ΨΧΛΗ-ΓΗΓ Source: Διαύγεια

Απόφαση για δωρεά.

Θέμα: Απόφαση για δωρεά.Ημ/νια: 10/08/2016 09:10:05Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΘ9Τ46ΨΧΛΗ-ΞΓΘ Source: Διαύγεια