«Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2016)”»

Θέμα: «Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου “Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2016)”»Ημ/νια: 19/08/2016 08:37:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΛΧΨ46ΨΧΛΗ-6ΒΕ Source: Διαύγεια

Περί του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)» α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.

Θέμα: Περί του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄ -2016)» α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.Ημ/νια: 19/09/2016 09:01:32Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΗ3Π46ΨΧΛΗ-ΝΟ5 Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2016)».Ημ/νια: 19/09/2016 09:13:18Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΙΟΠ46ΨΧΛΗ-1Ρ3 Source: Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗΗμ/νια: 03/11/2015 13:47:32Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΒΜ4346ΨΧΛΗ-Σ98 Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2015)».Ημ/νια: 06/11/2015 08:16:22Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΓΒΥ46ΨΧΛΗ-ΨΣΚ Source: Διαύγεια

Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλίας για το στραγγιστικό αντλιοστάσιο Α3 με τη συμφερότερη προσφορά.

Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλίας για το στραγγιστικό αντλιοστάσιο Α3 με τη συμφερότερη προσφορά.Ημ/νια: 06/11/2015 13:38:20Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 75ΝΕ46ΨΧΛΗ-617 Source: Διαύγεια

Αίτημα για δωρεά.

Θέμα: Αίτημα για δωρεά.Ημ/νια: 19/10/2015 11:08:22Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΟΝΥ46ΨΧΛΗ-0Δ3 Source: Διαύγεια