Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή.

Θέμα: Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή.Ημ/νια: 05/10/2015 12:24:48Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 65ΛΗ46ΨΧΛΗ-Π5Ν Source: Διαύγεια

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».Ημ/νια: 29/09/2015 08:51:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΜΖΞ46ΨΧΛΗ-9ΜΟ Source: Διαύγεια

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)».

Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικός-τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)».Ημ/νια: 29/09/2015 09:05:05Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΚΚΕ46ΨΧΛΗ-ΨΚ3 Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση δαπανών Δεκεμβρίου 2014Ημ/νια: 10/09/2015 11:36:21Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΑΛΓ46ΨΧΛΗ-Ο6Ξ Source: Διαύγεια