Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 10:44:32Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΓΨ146ΨΧΛΗ-5ΩΣ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Οκτωβρίου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 11:00:02Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΩΘΖ46ΨΧΛΗ-Ρ5Τ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Έγκριση δαπανών Νοεμβρίου 2014Ημ/νια: 10/09/2015 11:14:39Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΛΟ346ΨΧΛΗ-ΣΣΠ Source: Διαύγεια

Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2014.

Θέμα: Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2014.Ημ/νια: 10/09/2015 10:24:56Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΕ7346ΨΧΛΗ-ΕΦΜ Source: Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής

Θέμα: Συγκρότηση ΕπιτροπήςΗμ/νια: 20/08/2015 10:34:49Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 77ΚΦ46ΨΧΛΗ-ΔΛ8 Source: Διαύγεια