Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ.

Θέμα: Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ.Ημ/νια: 14/08/2015 11:00:24Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΗΠΑ46ΨΧΛΗ-Β3Ζ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4×4, 1 ½ καμπίνας.Ημ/νια: 11/08/2015 12:49:45Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 639Υ46ΨΧΛΗ-ΣΟΛ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για τη προμήθεια ενός μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα

Θέμα: Κατακύρωση ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για τη προμήθεια ενός μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέαΗμ/νια: 15/07/2015 12:17:42Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6ΙΣΗ46ΨΧΛΗ-ΒΓΖ Source: Διαύγεια

Συγχώνευση και ανασύνθεση επιτροπών Ι. Εκδίκασης ενστάσεων & εξέτασης αποζημιώσεων και ΙΙ. Προμηθειών και εργασιών με απευθείας ανάθεση

Θέμα: Συγχώνευση και ανασύνθεση επιτροπών Ι. Εκδίκασης ενστάσεων & εξέτασης αποζημιώσεων και ΙΙ. Προμηθειών και εργασιών με απευθείας ανάθεσηΗμ/νια: 30/06/2015 15:37:12Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 6Λ1Ν46ΨΧΛΗ-Μ15 Source: Διαύγεια

Επικαιροποίηση κατακύρωσης αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4.

Θέμα: Επικαιροποίηση κατακύρωσης αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4.Ημ/νια: 30/06/2015 11:08:16Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΞΓΖ46ΨΧΛΗ-ΒΞΚ Source: Διαύγεια

Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.

Θέμα: Περί του Έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄ -2015)». α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου. β) Συζήτηση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης στο ίδιο έργο.Ημ/νια: 26/06/2015 08:10:26Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7Η7Ε46ΨΧΛΗ-ΘΙΩ Source: Διαύγεια

Ανάκληση απόφασης κατακύρωσης και εκ νέου κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».

Θέμα: Ανάκληση απόφασης κατακύρωσης και εκ νέου κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)».Ημ/νια: 25/06/2015 14:57:17Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 71ΓΠ46ΨΧΛΗ-8Δ0 Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4×4

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου 4x4Ημ/νια: 18/06/2015 11:32:59Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: ΩΔ9Β46ΨΧΛΗ-Β5Λ Source: Διαύγεια