Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.Ημ/νια: 18/06/2015 11:26:29Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: Ω8ΔΤ46ΨΧΛΗ-ΚΗ6 Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Γ΄-2015)»Ημ/νια: 05/06/2015 10:06:36Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7ΟΖ746ΨΧΛΗ-Ω5Γ Source: Διαύγεια

Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου (pick up), μονής καμπίνας 4×2

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου (pick up), μονής καμπίνας 4×2Ημ/νια: 12/05/2015 12:51:30Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑΑΔΑ: 7Ν1Π46ΨΧΛΗ-ΞΒΑ Source: Διαύγεια