Τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (Φάση Β΄-2016)»

Τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. - περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (Φάση Β΄-2016)» Download 6.05 MB 511 downloads