Εκλογές για ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΟΕΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκλογές για ανάδειξη αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά   Ο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Β.Δ. 195/63, καλεί τους προέδρους και τους αντιπροσώπους των ΤΟΕΒ της περιοχής του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του […]

«ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ» & ΓΟΕΒ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και πρόσθετης εξυπηρέτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους συναλλασσομένους, προέβη στην προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής συναλλαγών (POS) στο σύνολο της περιοχής δραστηριοποίησής του, με σκοπό την ευχερέστερη και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση εξόφληση των αρδευτικών εισφορών, ανταποδοτικών τελών και λοιπών οφειλών […]