ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ

     Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει επαναληπτική ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση από τις ζώνες έργων του ποταμού Λουδία. Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16-12-16 ώρα 09:30 π.μ, στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. στην Θεσσαλονίκη 26ης  Οκτωβρίου 43 για τις εκτάσεις του Τομέα Αξιού και ώρα  12:00 μ. για […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ  ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 412,030 στρ.   Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία (αρμοδιότητας Τομέα […]