Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη οικονομικότερη προσφορά , για την προμήθεια 2 υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 40.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη […]

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2017)». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗλΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007 για τις προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Κεντρικής […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 400 KVA ΚΑΙ 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 630 ΚVA

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (8) Μετασχηματιστών Ισχύος 400 ΚVA και (1) Μετασχηματιστή Ισχύος 630 ΚVA , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 60.000 €, με το Φ.Π.Α, θα γίνει στις 13 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη οικονομικότερη προσφορά , για την προμήθεια 3 υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 135.000 €, χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα […]