ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2017 Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2017 θα εξυπηρετήσουν τριάντα ένα (31) συστηματικά δίκτυα, τρία (3) πρόχειρα, μία ομάδα […]