ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Ο ΓΟΕΒ προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα που θα πραγματοποιηθεί στις 7.9.2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € πλέον […]