ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μελέτη του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά καταδεικνύει Τη μείωση κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση Φ/Β στα αρδευτικά αντλιοστάσια. Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΓΟΕΒ) στις 28.9.2017, συμμετείχε  στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο φωτοβολταϊκών παγκοσμίως EUPVSEC 2017 στο Amsterdam  (Ευρωπαϊκό συνέδριο και έκθεση φωτοβολταϊκών και ηλιακής ενέργειας) ( http://www.photovoltaic-conference.com/). Για περισσότερα πατήστε […]