Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, σ τραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ . Ο . Ε . Β . – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2018 )

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας και υδροδοτούνται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα.  

2017_1752 – Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος GRADER

Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 20/08-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο […]