Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ: 317,120 στρ.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 23/2017 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία(η με α.π 14861//158 /16-1-2018 άδεια διενέργειας δημοπρασίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ)  για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία που βρίσκονται έναντι ΣΑΑΚ (αρμοδιότητας Τομέα Γ.Ο.Ε.Β. Αξιού):  ΣΑΑΚ Μ. Μοναστηρίου, Ν. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 1/16-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H […]