«Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2018)»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αριθ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά, τηλ. 23940 22325) από την αρμόδια επιτροπή, στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).