ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 2/2018)

Ανακοίνωση Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων πατήστε εδώ Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ πατήστε εδώ Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ […]

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)” Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 29 MAIOY 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). […]