ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ 3/2018)

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την Κεντρική του Υπηρεσία και τους περιφερειακούς τομείς του, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και […]

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει σήμερα 15.06.2018 και λήγει στις 24.06.2018. Συνολικά οι πίνακες: 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (1) 201 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (3) 202 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1) 203 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (3) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 204 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (1) 205 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (3)  

Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών. (Νέα Φάση Β’ – 2018)

«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΝΕΑ ΦΑΣΗ Β΄-2018)” Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 43 -Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 520681), από την αρμόδια επιτροπή, στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης […]