Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 4/2018

 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει 12.12.2018 και λήγει στις 21.12.2018. Συνολικά οι πίνακες: 401 ΠΕ Διοικητικών 402 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 403 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Κεντρικά 404 ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Τομέας Αξιού 405 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Τομέας Αξιού 406 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Τομέα Υπογείου Δικτύου Γιαννιτσών 407 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τομέας Αξιού 409 ΥΕ Υδρονομέων Τομέας Αλιάκμονα 410 […]