ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  2/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 20.4.2019 και λήγει στις 30.4.2019 Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 201 ΠΕ Γεωτεχνικών (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 202 – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 203 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Θεσσαλονίκη) Κωδικός θέσης 204 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Γιαννιτσά) Κ ωδικός θέσης 205 – ΤΕ […]