ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  3/2019 Η προθεσμία των ενστάσεων  είναι: για τις θέσεις με κωδικούς     303, 305, 307, 308, 309 και 310  από  1 έως 10 Ιουνίου για τις θέσεις με κωδικούς     301, 302, 304 και 306 από  4 έως 13 Ιουνίου Συνολικά οι πίνακες: Κωδικός θέσης 301 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ Κωδικός θέσης 302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ […]