Κανονισμοί Άρδευσης


KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.)
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

Άρθρο 1
Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2016 θα εξυπηρετήσουν 31 συστηματικά δίκτυα, 3 πρόχειρα, μία ομάδα παραγωγών και 5 περιοχές εκτός δικτύων της Πεδιάδας Θεσ/νίκης, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 1.050.000 στρ. περίπου.
Ο Κανονισμός εκδίδεται σε εκτέλεση του Ν.Δ. 3881/1958 “Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού Β.Δ. (το από 16/8/1959 και το από 13/9/1959 άρθρο 6 παρ. 1). Σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 17062/29-3-2016 απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ: 70ΑΥΟΡ1Υ-ΡΗΤ) περί χορήγησης άδειας χρήσης νερού στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά. 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης αφορά στο πότισμα των χωραφιών των αγροκτημάτων Αρσενίου, Πολυπλατάνου, Αγγελοχωρίου, Λιποχωρίου, Πετριάς, Άσπρου, Καλυβίων, Σταυροδρομίου και Αχλαδοχωρίου, Καλής, Ανύδρου, συνολικής καλλιεργουμένης έκτασης 17.000 στρ. περίπου που εξυπηρετούνται από το αρδευτικό δίκτυο Βερμίου. 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Κανονισμός αυτός άρδευσης αφορά το πότισμα των χωραφιών των αγροκτημάτων Λιποχωρίου, Καλυβίων, Λιπαρού, Καλής, Ανύδρου, συνολικής καλλιεργουμένης έκτασης 8.000 στρ. περίπου που εξυπηρετούνται με τα πρόχειρα έργα που υπάρχουν μέσα στην αγροτική περιοχή των αγροκτημάτων αυτών. 


Posted in Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις.