ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‐ ΛΑΓΚΑΔΑ www.goev‐ptl.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 1. Πεδίο εφαρμογής Το παρόν εγχειρίδιο εκδίδεται και τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού κι εφαρμόζεται για την κίνηση, συντήρηση και ασφάλεια των υπηρεσιακών αυτοκινούμενων ΜΜ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ.