Έγκριση ενεργειών προέδρου για την πρόσληψη φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση.


Θέμα: Έγκριση ενεργειών προέδρου για την πρόσληψη φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση.
Ημ/νια: 31/10/2016 11:18:21
Φορέας: ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΔΑ: ΩΔΧΨ46ΨΧΛΗ-ΑΡ3
Source: Διαύγεια


Posted in Διαγωνισμοί and tagged .