ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ  ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 412,030 στρ.

 

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία (αρμοδιότητας Τομέα Γ.Ο.Ε.Β. Αλιάκμονα) που βρίσκονται έναντι:

α) ΣΑΑΚ: Μυλοβού, Νεοχωρόπουλου, Νησελουδίου, Κορυφής και Πλατάνου.

β) Αγροκτημάτων: Πύργου και Κυμίνων.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12-12-16, ημέρα Δευτέρα  και (ώρα: 12:00 μ.), στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. στην Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, τηλ.: 2310 526561 και  23330 23578).

Για το κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας πατήστε  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 469,580 στρ.

 

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης –Λαγκαδά με την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία που βρίσκονται έναντι ΣΑΑΚ (αρμοδιότητας Τομέα Γ.Ο.Ε.Β. Αξιού):

α) ΣΑΑΚ Πύργου – Δικτύου Βραχιάς και Ανατολικού

β) Αγροκτήματος Αδένδρου

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12-12-16, ημέρα Δευτέρα  και (ώρα: 09:30 π.μ.), στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. στην Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 43, τηλ.: 2310 526561 και 23910-23856).

 

Για το κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας πατήστε  

 

 


Posted in Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις.