ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ  ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ή ΒΟΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ: 412,030 στρ.   Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά μετά την 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία (αρμοδιότητας Τομέα … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.