Διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου.


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης –
Λαγκαδά μετά την 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)
υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16/2/2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 πμ. στα
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43,
Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»).

Για το κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας πατήστε  εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.