Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)» και διάθεση απαιτούμενης πίστωσης αυτού.


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση τμημάτων στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – περιοχών Τομέα Λαγκαδά (ΦΑΣΗ Α΄-2017)».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Τομέα Λαγκαδά (οδός Λουτρών αρ. 59 – έναντι Κέντρου Υγείας Λαγκαδά , τηλ. 23940 22325).

 


Posted in Προκηρύξεις.