ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗλΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007 για τις προμήθειες του ∆ημόσιου Τομέα.

Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.