ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη οικονομικότερη προσφορά , για την προμήθεια 2 υποβρύχιων ηλεκτροκίνητων αντλιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007 για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.

Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 40.000 € χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.