ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ


Ο ΓΟΕΒ προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταχειρισμένου υδραυλικού εκσκαφέα που θα πραγματοποιηθεί στις 7.9.2017 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο «Λιμάνι»).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2017. Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν προσφορές μέχρι τον ανωτέρω χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τους όρους της προηγούμενης διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 1097/13.7.2017, ορθή επανάληψη στις 17.7.2017).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης, επικοινωνώντας με το Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων στα τηλέφωνα 2310 526542 & 2310 543860 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.goev-ptl.gr στο πεδίο “Πρόσφατες Ανακοινώσεις”.

Για τους όρους της διακήρυξης, που ισχύουν πλην της ημερομηνίας διεξαγωγής της επαναληπτικής διαδικασίας (νέα ημερομηνία: 7.9. 2017) πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.