ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μελέτη του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά καταδεικνύει

Τη μείωση κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση

Φ/Β στα αρδευτικά αντλιοστάσια.

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΓΟΕΒ) στις 28.9.2017, 
συμμετείχε  στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο φωτοβολταϊκών παγκοσμίως EUPVSEC 2017 στο Amsterdam 
(Ευρωπαϊκό συνέδριο και έκθεση φωτοβολταϊκών και ηλιακής ενέργειας) ( http://www.photovoltaic-conference.com/). 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Posted in Προκηρύξεις.