2017_1752 – Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος GRADER


Διακήρυξη για την εκποίηση μηχανήματος

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 20/08-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ΚΕΥ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (ΦΕΚ 622/Α΄/1.3.2017).

Για περισσότερα πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.