Επείγοντα έργα αποκατάστασης αρδευτικού, σ τραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ . Ο . Ε . Β . – περιοχών Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (2018 )


Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που ανήκουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης,
Ημαθίας και Πέλλας και υδροδοτούνται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα.

 


Posted in Προκηρύξεις.