ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από την αριθμ. 1/16-1-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (GRADER) τύπου SHM 4NB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 54064, ισχύος 136 HP και έτος πρώτης άδειας 1996 ο οποίος φέρει πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. H προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ΚΕΥ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά (ΦΕΚ 622/Α΄/1.3.2017).

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.