ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ: 317,120 στρ.


Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσ/νίκης – Λαγκαδά με την 23/2017 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία(η με α.π 14861//158 /16-1-2018 άδεια διενέργειας δημοπρασίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ)  για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων ζωνών έργων του ποταμού Λουδία που βρίσκονται έναντι ΣΑΑΚ (αρμοδιότητας Τομέα Γ.Ο.Ε.Β. Αξιού):  ΣΑΑΚ Μ. Μοναστηρίου, Ν. Χαλκηδόνας,  Φιλύρου -Ν.ΜεσήμβριαςΕλευθεροχωρίου,  Αγκαθιάς, Π.Πέλλας   Η έκταση των 317,120  στρ. θα διατεθεί για γεωργική εκμετάλλευση (εκτός ορυζοκαλλιέργειας και μόνιμων οπορωφόρων καλλιεργειών)

 

Για την περίληψη της διακύρηξης πατήστε εδώ.


Posted in Προκηρύξεις.