ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2018


Ενημέρωση:

Οι σχετικοί πίνακες με τους υποψηφίους ανά κωδικό ειδικότητας και τα αποτελέσματα της κατάταξης βρίσκονται παρακάτω:

Κωδικοί νομού Ημαθίας

Κωδικοί νομού  Θεσσαλονίκης

Κωδικοί νομού  Πέλλας


Posted in Προκηρύξεις.