ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1 2019


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  1/2019

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 2.3.2019 και λήγει στις 12.3.2019

Συνολικά οι πίνακες:

Κωδικός θέσης 101 – ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 102 – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 103 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 104 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών (Γιαννιτσά)

Κ ωδικός θέσης 105 – ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 106 – ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 107 – ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 108 – ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 109- ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 110- ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 111 – ΔΕ Γεωργοτεχνίτες Φυτικής Παραγωγής (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 112- ΔΕ Γεωργοτεχνίτες Φυτικής Παραγωγής (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 113 – ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 114 – ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 115 – ΥΕ Υδρονομέων (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 116 – ΥΕ Υδρονομέων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 117 – ΥΕ Υδρονομέων (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 118 – ΥΕ Τεχνίτης Οχημάτων (Αλεξάνδρεια)


Posted in Προκηρύξεις.