ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2 2019


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  2/2019

Η προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει από 20.4.2019 και λήγει στις 30.4.2019

Συνολικά οι πίνακες:

Κωδικός θέσης 201 ΠΕ Γεωτεχνικών (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 202 – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 203 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 204 – ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγοι (Γιαννιτσά)

Κ ωδικός θέσης 205 – ΤΕ Ηλεκτρονικών Τεχνικών (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 206 – ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών(Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 207 –  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Γιανιτσά)

Κωδικός θέσης 208 – ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 209-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 210- ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 211 – ΔΕ Διοικητών Γραμματέων (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 212- ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών μηχανημάτων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 213 – ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών μηχανημάτων (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 214 – ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 215 – ΔΕ Ηλεκτρονικών Τεχνικών (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 216 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Θεσσαλονίκη)

Κωδικός θέσης 217 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 218 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 219 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 220 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 221 – ΥΕ Υδρονομέων (Χαλκηδόνα)

Κωδικός θέσης 222 – ΥΕ Υδρονομέων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 223 – ΥΕ Υδρονομέων (Γιαννιτσά)

Κωδικός θέσης 224 – ΥΕ Υδρονομέων (Αλεξάνδρεια)

Κωδικός θέσης 225 – ΥΕ Εργατοτεχνιτών (Αλεξάνδρεια)

 

 


Posted in Προκηρύξεις.