ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3 2019


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ  3/2019

Η προθεσμία των ενστάσεων  είναι:

  • για τις θέσεις με κωδικούς     303, 305, 307, 308, 309 και 310  από  1 έως 10 Ιουνίου
  • για τις θέσεις με κωδικούς     301, 302, 304 και 306 από  4 έως 13 Ιουνίου

Συνολικά οι πίνακες:

Κωδικός θέσης 301 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Κωδικός θέσης 302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Κωδικός θέσης 303 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κωδικός θέσης 304 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Κωδικός θέσης 305 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κωδικός θέσης 306 ΣΟΧ  ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ

Κωδικός θέσης 307 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κωδικός θέσης 308 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Κωδικός θέσης 309 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΥ

Κωδικός θέσης 310 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Posted in Προκηρύξεις.